Hoe een vertrouwenspersoon het verschil maakt op de werkvloer

07 Jul 2023

Hoe een vertrouwenspersoon het verschil maakt op de werkvloer

In veel bedrijven worden werknemers geacht zich vrijelijk en open uit te spreken over hun ideeën, problemen, gevoelens en angsten. Toch voelt niet iedereen zich comfortabel om dit op de werkvloer te doen, met name wanneer er problemen en conflicten zijn die moeten worden opgelost. Om deze situatie te verbeteren, zijn vertrouwenspersonen van vitaal belang.

In dit artikel zullen we kijken naar hoe een vertrouwenspersoon het verschil maakt op de werkvloer en waarom het zo belangrijk is dat bedrijven ze aanstellen. We zullen ook naar de verschillende functies en verantwoordelijkheden van vertrouwenspersonen kijken, alsook naar enkele best practices voor het duurzaam aanstellen van een vertrouwenspersoon. 

Wat is een Vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een persoon die werknemers vertrouwen om hun zorgen, problemen en vragen te bespreken. Deze persoon is een neutrale partij die bijdraagt aan een open en respectvolle werkomgeving, waar mensen vrijelijk hun gevoelens kunnen uiten.

Een vertrouwenspersoon heeft geen officiële verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, maar biedt in plaats daarvan een veilig platform waar werknemers hun gevoelens en problemen kunnen delen zonder angst voor schade aan hun werkrelatie. Ze bieden ook ondersteuning en advisering bij conflicten en andere problemen en werken samen met andere werknemers aan het creëren van een productieve en respectvolle werkomgeving.

Waarom is een Vertrouwenspersoon Nodig?

Een vertrouwenspersoon is een cruciale schakel in het creëren van een goede werkomgeving. Ze helpen werknemers om hun gevoelens en problemen te delen, waardoor ze zich meer open voelen om hun ideeën uit te spreken.

Ook helpen ze werknemers om hun problemen op te lossen, wat een goede kans geeft om conflicten op te lossen. Een vertrouwenspersoon kan de rol van bemiddelaar spelen tussen twee partijen en helpen om te voldoen aan alle verplichtingen van het bedrijf.

Een vertrouwenspersoon is ook belangrijk voor het bedrijf omdat ze de kans bieden om te luisteren en te begrijpen wat er speelt binnen de organisatie. Door dit te weten, kunnen bedrijven maatregelen nemen om eventuele negatieve effecten van conflicten te voorkomen.

Verantwoordelijkheden en Functies van een Vertrouwenspersoon

De verantwoordelijkheden van een vertrouwenspersoon variëren per bedrijf, maar er zijn enkele algemene regels die moeten worden gevolgd.

De hoofdverantwoordelijkheid van de vertrouwenspersoon is het verstrekken van advies, bemiddeling en ondersteuning aan werknemers. Ze moeten een luisterend oor bieden aan werknemers, in staat zijn om conflicten op te lossen en kunnen bijdragen aan een open, respectvolle en productieve werkomgeving.

Ook moeten ze ervoor zorgen dat alle gesprekken met werknemers discreet worden gehouden en alle informatie vertrouwelijk blijft. Ze moeten ook een adviesrapport opstellen nadat ze een gesprek hebben gevoerd met een werknemer, waarin ze hun bevindingen presenteren aan leidinggevenden.

Best Practices voor het Duurzaam Aanstellen van een Vertrouwenspersoon

Het is belangrijk om de juiste persoon te zoeken voor de functie van vertrouwenspersoon. Om ervoor te zorgen dat de functie duurzaam is, is het belangrijk om de juiste persoon te vinden die gemotiveerd is om deze positie in te vullen.

Het is ook belangrijk dat de vertrouwenspersoon over de juiste kennis en vaardigheden beschikt. Ze moeten gekwalificeerd zijn om problemen op te lossen en een goede luisteraar zijn. Ze moeten ook bekend zijn met wetten en beleid rond vertrouwelijkheid en privacy om ervoor te zorgen dat ze de verplichtingen aan de werknemers respecteren.

Het is ook belangrijk dat de vertrouwenspersoon toegang heeft tot de juiste middelen en training om hun functie goed uit te voeren. Ze moeten bijvoorbeeld toegang hebben tot het beleid en de procedures van het bedrijf, alsook zorgen dat ze op de hoogte blijven van wetten en beleid die van toepassing zijn op hun taken.

Tot slot is het belangrijk dat de vertrouwenspersoon goed geïntegreerd is in de cultuur van het bedrijf. Ze moeten vertrouwd zijn met de bedrijfsprocessen en -waarden, en in staat zijn om de opvattingen van de werknemers te begrijpen.

Conclusie

Een vertrouwenspersoon kan het verschil maken op de werkvloer. Ze helpen werknemers om open en respectvol met elkaar om te gaan, conflicten op te lossen en productief te blijven. Bedrijven moeten dus goed overwegen om een vertrouwenspersoon aan te stellen, vooral als de bedrijfscultuur niet open en respectvol is.

Het is belangrijk om goed na te denken over de verantwoordelijkheden en functies van een vertrouwenspersoon, evenals de best practices voor het duurzaam aanstellen van een vertrouwenspersoon. Als bedrijven dit doen, kunnen ze profiteren van een meer positieve en productieve werkomgeving.